اخبار اولین تبلت مبتنی بر Pad OS (هارمونی OS) در کنار هواوی P50 وارد بازار خواهد شد

اولین تبلت مبتنی بر Pad OS (هارمونی OS) در کنار هواوی P50 وارد بازار خواهد شد